Đang tải...

Máy quét ảnh


 
5000S2

HP Scanjet Enterprise Flow 5000S2 (L2738A)

14,500,000 VND
   

HP Scanjet Enterprise Flow 5000S3 (L2751A)

14,200,000 VND
   

HP ScanJet Pro 2500f1 (L2747A)

5,500,000 VND
   

HP ScanJet Pro 3500f1 (L2741A)

12,000,000 VND
 
 

HP Scanjet Pro 4500fn1 (L2749A)

16,800,000 VND
   

HP Scanner Scanjet 3000S2

8,300,000 VND
   

HP Scanner ScanJet G4010

4,800,000 VND
   

HP Scanner ScanJet G4050

5,900,000 VND   5,200,000 VND
 
 

Máy quét 2 mặt A3 Canon DR-6030C

72,000,000 VND
   

Máy quét 2 mặt Canon DR-C230

11,500,000 VND
   

Máy quét 2 mặt Canon DR-C240

14,800,000 VND
   

Máy quét 2 mặt Canon DR-M140

21,000,000 VND
 
 

Máy quét 2 mặt Canon DR-M160 II

24,000,000 VND
   

Máy quét 2 mặt Canon DR-M260

29,000,000 VND
   

Máy quét 2 mặt Canon P-215 II

6,800,000 VND
   

Máy quét 2 mặt Epson DS-1630

8,400,000 VND
 
 

Máy quét ảnh A1 Microtek LS-3800

[Giá liên hệ]
   

Máy quét ảnh Canon CanoScan LiDE 5600F

3,800,000 VND
   

Máy quét ảnh Canon CanoScan LiDE 700F

2,400,000 VND
   

Máy quét ảnh Canon CanoScan LiDE 9000F

5,500,000 VND